“جمهوری اسلامی” و اخطار به حکومت – جلیل جلیلی

مندرج در ژورنال شماره ۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

روزنامه جمهوری اسلامی، در سر مقاله روز شنبه ۲۵دی خود با عنوان “به این اخطار توجه کنید” به يك حقيقت اقرار كرده و به حكومت اسلامى هشدار داده است. بنا به نوشته اين روزنامه ″قانون اساسی رژیم سلطنتی، منافع سلطان را تامین می‌کرد و حقوق مردم را به عنوان رعیت سلطان در نظر گرفته بود. خاندان سلطنتی با تشکیل یک باند چپاولگر که به «هزارفامیل» معروف شده بود، مجاری امور را در تمام زمینه‌ها در دست گرفته بود …  و یکی از عوامل سقوط رژیم شاهنشاهی انحصاری شدن مسئولیت‌های کلیدی و همه‌کاره شدن ژن‌های خوب بود.‶

همين روزنامه در مورد جمهورى اسلامى ميگويد: ″نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی نسبتاً خوبی دارد ولی بتدریج فامیل‌سالاری، دوست و آشناسالاری و حاکمیت ژن‌های خوب، جای شایسته‌سالاری را گرفتند و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی نیز راه خود را به سوی حکمرانی هزارفامیل کج کرد.‶

معنى سرمقاله مورد اشاره چيزى نيست جز يك اقرار صريح به اين حقيقت كه جمهورى اسلامى درسراشيب سقوط است.

اگر اينها قوانين قرون وسطايى خود را ″قانون اساسی نسبتاً خوب‶ توصيف ميكنند و از ″مسئولان ارشد نظام‶ شان ميخواهند كه ″به این اخطار توجه کنند و برای پایان دادن به این وضعیت خطرناک چاره‌ای بیندیشند‶، مردم ايران عزم شان را جزم كرده اند كه به حاكميت ″ژن‌های خوب‶ و ″هزارفامیل‶ اسلامى بطور كامل پايان دهند و خود را از رعيت و امت ناميده شدن برهانند و شان و حرمت انسانى خود را باز يابند.  شعار محوری مردم  برای پایان دادن به حکومت دزدان “نان، آزادی و اداره شورایی” است.

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سوسن صابری

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.