هنوز سال ۵۷ است! – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۲۸ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

بهمن، ماه یادآوری انقلاب در ایران است. به این ترتیب یک بار دیگر سرها بسوی انقلاب ۵۷ می چرخد. این چه انقلابی بود؟ آیا مردم حق داشتند علیه شاه قیام کنند؟ چرا و چگونه حکومت اسلامی از دل یک قیام توده ای بیرون آمد؟ نقش احزاب و جریانات فکری در روی کار آمدن حکومت اسلامی چه بود؟ رسانه های عظیم دولتی نظیر بی بی سی چه نقشی در مهندسی افکار بازی کردند؟ دول غربی چه نقشی داشتند؟

در یک کلام ضعف انقلاب ۵۷ را باید در کجاها جستجو کرد. اینها سئوالاتی جدی و حیاتی برای مردمی است که به مدت ۴۳ سال در جهنمی که حکومت اسلامی ساخته است زندگی می کنند.

انقلاب ۵۷ بر سر آزادی و علیه فقر و نابرابری بود. مردم رفاه می خواستند، آزادی می خواستند؟ امنیت و آینده روشن و انسانی می خواستند و برای همین ها انقلاب کردند و ماشین دولتی و حکومت متکی به خشونت و شکنجه و ساواک و زندان را به مصاف طلبیدند. اما مردم فاقد آن حزبی بودند که آمال و آرزو های انسانی آنها را در دل آن انقلاب نمایندگی کند. حکومت اسلامی به این دلیل روی کار آمد و با خون پاشیدن به جامعه تا امروز به عمر ننگینش ادامه داد. در نبود چنین حزبی همه ارتجاع تاریخ در یک صف واحد قرار گرفتند و انقلاب را سر بریدند. انقلاب بعدی باید با حزبش به میدان بیاید. انقلابی که همچون انقلاب ۵۷ فی النفسه برای آزادی و کرامت انسانی و برای رفاه همگانی خواهد بود.

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: آذر پویا

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.