پیش بسوی یک جنبش عمومی زیر و رو کننده – حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۲۹ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

“۲۹ تشکل مستقل بازنشستگان طی بیانیه ای مشترک در اعتراض به فقر معیشتی و پاسخ نگرفتن خواستهای خود … به تجمع سراسری برای ساعت ده و نیم صبح روز یکشنبه ۲۴ بهمن فراخوان داده اند.” از اطلاعیه حزب کمونیست کارگری

امروز مبارزات سراسری یک واقعیت روزمره است: جنبش دادخواهی در داخل و خارج کشور، اوجگیری مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی بعد از قتل بکتاش آبتین، اعتراضات معلمان در بیش از ٣٠٠ شهر و  روستا، و اکنون فراخوان تجمع ٢٩ تشکل بازنشستگان. این مبارزات سراسری ادامه کار و سازمانیافته است و حول خواستهائی فراگیر شکل گرفته است. خواستهائی که بخش عظیمی از جامعه را نمایندگی میکند. بازنشستگان در فراخوانشان اعلام میکنند دولت ” برای فربه شدن عده ای خاص،  طی چهار دهه، سفره ی ما بازنشستگان را روز بروز کوچک‌ و کوچکتر کرده و گرانی و تورم سرسام آور تحمیلی، خیلی از اقلام ضروری را از سفره ی ما بیرون کشیده است…” این حرف معلم و هفت تپه و کارگر پیمانی نفت هم هست.

جنبش دادخواهی و جنبش آزادی زندانیان سیاسی نیز همه مردمی را نمایندگی میکنند که قربانی ماشین اعدام و سرکوب حکومت بوده اند. امروز خواست آزادی کارگران زندانی، معلمان  زندانی، نویسندگان زندانی، زنان زندانی و گروگانهای زندانی بر پرچم همه جنبشهای حق طلبانه حک شده است.

جنبشهای سراسری از هر سو رژیم را احاطه کرده اند، اکنون زمان به هم پیوستگی و سازماندهی و اقدام مشترک و شکل دان به یک جنبش عمومی است. جنبشی که میتواند ضربه نهائی را فرود آورد.

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سیاوش آذری

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.