نشریه ژورنال زورنال

آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین – کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۴۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

از بامداد روز پنجشنبه  ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ حملات توپخانه ای شدیدی به اوکراین از سوی روسیه آغاز شده است و متعاقب آن واحدهای نظامی ارتش روسیه از نقاط مختلف وارد اوکراین شده اند.

واقعیت این است که آمریکا دیگر آن قدرت تراز اول برای دیکته کردن سیاست های نظامی و اقتصادی خود در دنیا نیست. افغانستان و سوریه دو نمونه است.

تحت این شرایط روسیه با حمله نظامی به  اوکراین دارد به غرب مشت آهنین نشان می دهد و با در نظر گرفتن موقعیت آمریکا و غرب بنظر می رسد می تواند قدرتنمایی کند.

آیا محاصره اقتصادی آن قدرت بازدارندگی را دارد تا روسیه کوتاه بیاید؟ در این رابطه شک و تردیدهای فراوانی وجود دارد. روسیه از چندین سال پیش خود را برای این شرایط آماده کرده است. تحلیلگران اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که روسیه در برابر تحریم های اقتصادی تاب می آورد.

روسیه خود را برای احیای امپراطوری تزاری آماده می کند. در رویای این است کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی تشکیل شده اند را یکی پس از دیگر با قدرت نظامی بازپس بگیرد یا تحت فرمان خود در آورد. آیا راه برای این رویا پروری  روسیه هموار است. طبعا چنین نیست.

بیشک قربانیان احیای امپراطوری تزاری، میلیون ها  نفری خواهند بود که اسیر این جنگ می شوند. پایان دادن به این کابوس دهشتناک در درجه نخست کار مردم روسیه است که در برابر این هیتلر جدید بپاخیزند. مردم متمدن جهان می توانند این رویای پوتین را به کابوس تبدیل کنند. دنیا نیازی به هیتلرهای جدید ندارد.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.