سفسطه آمریکا بر سر دوراهی پوتین – سپاه – نوید مینائی

آمریکا در صدد حذف سپاه از لیست گروه های تروریستی است. سخنگوی کاخ سفید گفته باید توجه کرد “وضعیت موجود، در هیچ زمینه‌ای، باعث امن‌تر شدن آمریکا نشده” و برعکس سپاه پاسداران “تقویت هم شده است”…