دانشجویان ضوابط اسلامی را زیر پا می گذارند – عبدل گلپریان

مندرج در ژورنال شماره ۱۰۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

محمدعلی زلفی‌ گل، وزیر علوم گفته است: دانشگاه حرمت دارد و افرادی که وارد این محیط‌ ها می‌شوند، باید از ضوابط و مقررات آن تبعیت کنند.

این حرفها در رابطه با واکنش محکم و کوبنده دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در برابر ماموران حراست دانشگاه و علیه قوانین ضد زن جمهوری اسلامی است. “حرمت، ضوابط و مقررات”، همان فرامین اسلامی ضد زن، جداسازی ها و دیگر کنترل های نهادهای حکومت اسلامی است. زلفی و دیگر همقطارانش به خوبی می دانند که دانشجویان برای”حرمت اسلامی”، حجاب، امر به معروف، جداسازی جنسیتی و غیره هیچ ارزشی قائل نیستند.

در آذر ماه ۱۴۰۰ نیز تعدادی از دانشجویان زن هنگام گرفتن عکس با لباس فارغ‌ التحصیلی در مقابل سردر دانشگاه تهران روسری‌های خود را از سر برداشته بودند.

سالها است که احدی برای این گونه عوامفریبی ها تره هم خورد نمی کند. آنچه که زلفی و جیره خواران حراست در طول حاکمیت اسلامی از آن بویی نبرده اند، حرمت، کرامت، حقوق برابر و انسانی دانشجویان و دیگر شهروندان است.

زیر پا نهادن فرامین و قید و بندهای اسلامی اکنون به امری روزمره از سوی مردم منزجر از حکومت تبدیل شده و پرچم رهایی زن، در دستان زنان مبارز، مدافعان حقوق زن و دانشجویان چپ و رادیکال قرار دارد.

دانشجویان عزم جزم کرده اند که در صورت هرگونه دست درازی به حریم آنان، پاسخ کوبنده تر و قاطع تری به مفتخوران اسلامی بدهند.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: آذر پویا

* نقل قول از ژورنال با ذکر منبع آزاد است: نشریه روزانه ژورنال journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.