Daily Archives: آگوست 4, 2022

بهاییان در ایرانِ امروز، یهودیان در آلمانِ دیروز- پتی دبونیتاس

در تاریخ ۱۱ مرداد، رژیم اسلامی شش خانه بهاییان را تخریب، و زمین های متعلق به بهاییان را در روستای روشنکوه مازندران مصادره کرد. حکومت همه این کارها را با این توجیه انجام داد که هیچگاه مجوز ساخت خانه ها صادر نشده است.

بخوانید

سیف‌العدل، در پناه جمهوری اسلامی – کیوان جاوید

منابع خبریِ زیادی وجود دارد که افشا کرده اند سیف‌العدل، از چهره‌های شناخته‌شده القاعده و مهمترین گزینه جانشین ایمن الظواهری در پناه جمهوری اسلامی زندگی می کند.

بخوانید