حیات ننگین جمهوری اسلامی به تار موی زنان بند است!- حمید تقوائی

مندرج در ژورنال شماره ۲۲۵ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

زنده باد دختران دانش آموز!
زنان در خیابانها حجابها را برمیدارند و به آتش میکشند، در مدارس و ادارات و کارخانه ها و همه موسسات و امکان عمومی نیز باید حجابها به زباله دان انداخته شود. دانش آموزان پیشرو الگوی حرکتی هستند که میتواند سراسری شود. میتواند به برداشتن حجابها در کل جامعه و اعتصابات سراسری در اعتراض به حجاب و برای آزادی همه بازداشت شدگان و همه زندانیان سیاسی منجر بشود. جمهوری اسلامی با حجاب آمده است، بی حجاب میرود!

همه دختران دانشجو و دانش آموز، معلمان، کارگران و کارمندان زن میتوانند اعلام کنند که حجابها را در همه دانشگاهها و مدارس و کارخانه ها و ادارات و محل کار از سر بر خواهند داشت و هر نوع ممانعتی از این امر را با اعتصاب پاسخ خواهند داد.

مکان: نه تنها تمام مدارس متوسطه کشور بلکه تمام دانشگاهها و ادارات و کارخانه ها و موسسات و اماکن عمومی کشور!
زمان: نه تنها یک هفته بلکه تا زمانی که حجاب اجباری در تمام کشور ملغی بشود!

شعارها:
– نه روسری نه توسری آزادی و برابری
– زن زندگی آزادی
– همه بازداشتی های اخیر و همه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

شورشهای خیابانی را باید با چنین حرکات اعتراضی متعین و متشکلی که میتواند همه بخشهای جامعه را دخیل و فعال کند قویتر و کوبنده تر کنیم. خیزشهای شهری با شعار نابود باد جمهوری اسلامی، و اعتراض و اعتصاب بخشهای مختلف جامعه حول خواستها و شعارهائی که معنای عملی اش سرنگونی جمهوری اسلامی است، دو رکن مهم خیزش انقلابی جاری و ضامن پیشروی و پیروزی نهائی آن است.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.