Daily Archives: اکتبر 1, 2022

سرکوبگران آشفته اند – اصغر کریمی

انقلابی عظیم در حال شکل گیری است. تحولات مهم سیاسی سرعت گرفته است. دانشجویان در سراسر کشور دست به اعتصاب و تجمع زده اند و اعتراضات را به بیرون دانشگاه میکشانند. ...

بخوانید

جنایت حکومت اسلامی در زاهدان – حزب کمونیست کارگری ایران

خبرها از زاهدان گویای اینست که روز گذشته ۹ مهر جمهوری اسلامی دست به جنایت بزرگی زد و از زمین و هوا مردم این شهر را مورد حمله قرار داد. در این حمله جنایتکارانه دهها نفربه قتل رسیده و تعداد بیشتری مجروح شده اند.

بخوانید

و طومار ۹۰۰ پزشکان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

روز گذشته همچنان شهرهای رشت، قم، کرمان، سنندج، مشهد، یزد، اراک ، آبادان ، اهواز، دزفول، سقز و زاهدان نیز صحنه اعتراضات مردمی به حکومت جمهوری اسلامی بود.

بخوانید

کردستان وارد اعتصاب شد-حزب کمونیست کارگری ایران

امروز شنبه ۹ مهرماه بار دیگر مردم شهرهای سراسر کردستان دست به اعتصاب عمومی و یکپارچه زدند

بخوانید

بیانیه مشترک ۵۴ کشور علیه جمهوری اسلامی – پتی دبونیتاس

بیانیه مشترک ۵۴ کشور علیه جمهوری اسلامی -این بیانیه مطلقا کافی نیست، باید تمام سفارتخانه های این حکومت جانی، تروریست و ضد مردمی را تعطیل کنید.

بخوانید

فدای یک تار موی تو- کیوان جاوید

یک جمله معنا دار در مدیای اجتماعی دست به دست می شود: دمِت گرم خیلی مردی. روی مرد خط خورده و آمده است خیلی زنی: کلمه قصاری که برای لحظه ای لبخند بر لبها می آورد و باعث می شود آدم به احترام در مقابل زنان در ایران که علیه یک حکومت تا دندان مسلح، قاتل و ضد بشری قیام کرده اند، "کلاه از سر بردارد".

بخوانید