Daily Archives: اکتبر 3, 2022

پیام به مردم آزاده ایران و سراسر جهان! – نوشته حمید تقوائی

ما دست اندرکار انقلابی هستیم با شعاری که فی الحال جهانی شده است: " زن، زندگی، آزادی"!

بخوانید

تا دیر نشده به مردم بپیوندید! – اطلاعیه حزب کمونیست کارگری

صف خود را از این حکومت و سران جنایتکارش جدا کنید. صف خود را از آیت الله های مفتخور و دزد، از سرداران فاسد و تجاوزگر سپاه، و از قاتلین زنان و جوانان و کودکان جدا کنید. صف خود را از مفتخورانی که دهها هزار زندانی را اعدام کرده اند جدا کنید! صف خود را از جنایتکارانی که فرمان سنگسار و اسیدپاشی به زنان صادر کرده اند جدا کنید! صف خود را از زن ستیزانی که زندگی نیمی از جامعه را نابود کرده اند جدا کنید! صف خود را از میلیاردرهایی که دستمزد کارگران را بالا می کشند، و خود در ناز و نعمت غرقند و کارگر معترض را به شلاق و زندان محکوم می کنند جدا کنید! صف خود را از جانیانی که شب و روز نعره "مرگ بر آمریکا" می زنند، اما فرزندان خود را با پولهای هنگفت به آمریکا و اروپا می فرستند و شما را رودرروی مردم خشمگین و بپاخاسته از ستم و تبعیض قرار میدهند جدا کنید! صف خود را از این دزدان فاسد و آدمکش جدا کنید تا مردم هم حساب شما را از این تبهکاران جدا کنند.

بخوانید

به ایرانیانی که روز اول اکتبر خیابان‌های جهان را تسخیر کردند – پیام حزب کمونیست کارگری

انقلاب ایران مرز نمیشناسد. میلیون ها ایرانی مقیم خارج نه فقط یک پشت جبهه مستحکم مبارزه در داخل، بلکه بخش جدایی ناپذیری از روند انقلابند. اگر جبهه اصلی انقلاب در داخل کشور است، ایرانیان مقیم خارج نیز جبهه دیگر انقلاب و پشتوانه سیاسی مهمی برای پیشروی آن هستند.

بخوانید

عمامه سوزان و وحشت رژیم! – نوشته محسن ابراهیمی

رئیس حوزه علمیه گفته است: "شال و روسری برمیدارند و رقص کنان بر آتش می اندازند. جلوشان گرفته نشود، رقص کنان به سراغ عبا و عمامه ما هم خواهند آمد"

بخوانید