اخبار خیزش برای سرنگونی رژیم در ایران – تنظیم اخبار از تیم ژورنال

مندرج در ژورنال شماره ۲۳۳ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد بنر “حجاب اجباری” در وسط دانشگاه را پایین کشیدند. بنر تحقیر و بردگی، بنر سرکوب زنان و کل جامعه را به پایین کشیدند و با این پیامشان به خامنه ای و قالیباف و رئیسی و سرداران جنایتکار و بیشعور حکومت اعلام کردند که کل این نظام را پایین خواهند کشید.

دانش آموزان شیرازی اعتصاب و تجمع کرده اند و شعار میدهند: “میکشم میکشم هر آنکه خواهرم کشت”.

آیا سرکوبگران میشنوند؟ عزم و اراده انقلابی نوجوانان و جوانان را این روزها میبینند؟ اینها بالای ده میلیون نفرند که با خانواده هایشان به دهها میلیون نفر میرسند. ارتشی از جوانان زخم خورده و از همه چیز محروم شده، نوجوانانی که شادی را از آنها گرفتید و عزا و ماتم را حاکم کردید، دوران خوش زندگی شان را با مقدسات کثیف اسلامی تان از آنها گرفتید و فقر و تبعیض را به آنها دادید. اینها بلند شده اند، بقیه شان هم میایند و طومار ۴۳ سال فقر، محرومیت، تبعیض، تحمیل حجاب و هر آنکه بوی مرگ و نیستی میدهد را در هم میپیچند.

امروز ۱۲ مهر دانش آموزان کرج هم در خیابان رژه رفتند و علیه حکومت شعار دادند. آنها با مقنعه های به هوا رفته مرگ حکومت زن ستیز و ضد انسان را نوید میدهند. آنها نویدبخش آزادی از اسارت ۴۳ ساله یک جامعه هستند.

امروز دانشجویان دانشکده مهندسی شعار شعار دادند:

“دشمن ما همینجا است” و این شعار چه با مسماست. این شعار بازنشستگان و معلمان و مالباختگان بود که امروز توسط دانشجویان هم تکرار میشود.

دشمن همینجاست، حکومت اسلامی و کل نظام حاکم،‌ خامنه ای و روحانی و رئیسی و سلامی و سرداران و همه اوباش حاکم. همه مفتخوران، همه آیت الله ها و همه آنها که ۴۳ سال علیه مردم قانون گذراندند،‌ زدند و کوبیدند و دزدیدند و تجاوز کردند.

دشمن آنها هم همینجا است ۹۹ درصد مردم بجان آمده. بازنده جنگی که شروع شده یک درصد مفتخور حاکمند. دشمن قدرقدرتی در خیابان های سراسر کشور در دانشگاهها و مدارس و همه جا علیه دشمن یک درصدی بپاخاسته است.

دانشجویان امروز هم اعتصاب و تجمعات را ادامه دادند. آنها کوتاه نمیایند، دوره ارعاب مردم گذشته است. این سرکوبگرانند، خامنه ای و رییسی و سلامی اند که مرعوب مردم شده اند. همه دارند دست به دست هم میدهند و به میدان میایند. روزی که سران جنایتکار حکومت به جرم ۴۳ سال جنایت علیه مردم به محاکمه شوند نزدیک است.

اعتصاب و تظاهرات دانش آموزان بسرعت در حال گسترش است. انقلاب از همه جا زبانه میکشد و نیروهای خود را به میدان میاورد.

زنده باد دانش آموزان دختر  و پسر که شجاعانه به انقلاب پیوسته اند، در مدرسه اعتصاب میکنند و در خیابان شعار میدهند. زنده باد دختران دانش آموز که با شهامتی تحسین برانگیز در خیابان ها مقنعه ها را برداشته و تظاهرات میکنند.

جا دارد خانواده های دانش آموزان در اطراف مدرسه و در خیابان با تمام قوا آنها را همراهی کنند و مردم به آنها بپیوندند. اینها نسل جوان پرشور و انقلابی هستند میلیون ها نفرند،‌نیروی عظیم انقلابند.

دانشجویان دانشگاه امام رضا در مشهد هم تظاهرات کردند. اسامی همه این دانشگاهها و مدرسه ها و بیمارستان ها بزودی جای خود را به اسامی دیگری که مظهر انقلاب نوین مردم ایران هستند تغییر نام میدهند.

کشاورزان خوراسگان اصفهان امروز دست به راهپیمایی زدند و علیه رئيسی شعار دادند. کارگر و کشاورز، دانشجو و محصل، معلم و بازنشسته، دستفروش، کارکنان ادارات، پیر و جوان، یعنی ۹۵ درصد مردم از این حکومت متنفرند و دارند برای سرنگونی آن دست به دست هم میدهند تا کاخ ستمگران را در هم بکوبند.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سیاوش آذری

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.