Daily Archives: اکتبر 8, 2022

این قلب انقلاب است که پُرشور می تپد – کیوان جاوید

شب جمعه ۱۶ مهر و صبح شنبه ۱۷ مهر، شاهد ادامه خیزشی هستیم که سرِ باز ایستادن ندارد.

بخوانید

مردم قهرمان ایران!-حزب کمونیست کارگری ایران

امروز شانزدهم مهرماه در یک سطح سراسری و گسترده بمیدان آمدید و حماسه آفریدید. درود بر شما!

بخوانید

اسلحه مردم در خیزش مردمی – منظر دریاکناری

چه ارزیابی از موقعیت حکومتی می توان داشت که حتی از مخازن زباله نیز وحشت دارد؟ در مورد حکومتی که از سنگفرش خیابان وحشت زده است

بخوانید

یک گام مثبت دولت کانادا – پتی دبونیتاس

دقیقا همین امروز دولت های جهان، خصوصا دول اروپایی، آمریکا، کانادا و همه دولتهایی که حتی سرسوزی احترام به حق حیات و حق زندگی برای مردم ایران قائل اند باید دست بکار شوند و جمهوری جنایتکار اسلامی را بایکوت کنند

بخوانید