Daily Archives: اکتبر 17, 2022

صف قدرتمند انقلاب و صف آشفته حکومت! – محسن ابراهیمی

اتفاقات هفته گذشته نشان داد که توحش حکومت که یک جلوه اش جنایت در زندان اوین است، نتوانسته و نخواهد توانست انقلاب مردم را از ادامه باز دارد. انقلاب ادامه دارد و صف رژیم هم هر روز بیش از پیش آشفته تر میشود.

بخوانید

در زندانها را خواهیم شکست! – حمید تقوایی

حکومت به خیال خودش میخواهد با این جنایتها انقلاب ما را در هم بکوبد، میخواهد اراده ما را خرد کند، میخواهد ما را مرعوب کند و به عقب براند، ولی تا بحال با نتیجه عکس روبرو شده است.

بخوانید

انقلاب و بایکوت جمهوری اسلامی – نوید مینایی

حکومت اسلامی به دلیل تبعیض جنسیتی، کشتار و سرکوب دانش آموزان و هزاران جنایت دیگر می تواند و باید مطرود شود. در این صورت در داخل مرزهایش هم تردید و ریزش درون صفوف خودشان بسیار شدیدتر خواهد شد و این گام مهمی در سرنگونی رژیم خونخوار اسلامی است.

بخوانید