Daily Archives: اکتبر 22, 2022

گردهمایی برلین: نماد همبستگی جهانی علیه جمهوری اسلامی! – حمید تقوائی

شنبه ٣٠ مهرماه روز مهمی در روند انقلاب ما است. روزی که میتواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد در پیشرویهای بیشتر ما و نهایتا بفرجام رسیدن این انقلاب.

بخوانید

کودکانِ در اسارتمان را آزاد می کنیم! – مینا احدی

این یک آژیر خطر است. کودکان و نوجوانان ما باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. این یکی از مهم ترین خط قرمزهای ما علیه حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی است.

بخوانید

جایگاه دانشگاه در انقلاب نوین ایران – کیوان جاوید

جنبش دانشجویی در کنار جنبش مدرن و بنیان کن زنان، حضور پُر رنگ دانش آموزان در اعتراضات خیابانی، جنبش فوق العاده انقلابی طبقه کار علیه دستگاه فساد و استثمار سرمایه داران حاکم، و در همراهی با جنبش جوانان که موتور محرکه خیزش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی می باشند

بخوانید