Daily Archives: اکتبر 27, 2022

۴ آبان: اعتراضات و تظاهرات در بیش از ۴۰ شهر- متن خلاصه شده اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

چهلمین روز قتل مهسا امینی یکی دیگر از روزهای مهم و فراموش نشدنی خیزش سرنگونی طلبانه و انقلاب مردم برای جمع کردن کل بساط توحش و جنایت اسلامی بود.

بخوانید

جمهوری اسلامی در مهاباد “سقوط” کرد – کیوان جاوید

قدرت متحد مردم مهاباد و حضور وسیع سرنگونی طلبان، مهاباد را به یک الگو و یک امید برای سرنگونی سریع تر جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.

بخوانید

به این شتر سواری دولا دولا پایان بدهید! – پتی دبونیتاس

با هر معیار انساندوستانه ای که به آن نگاه کنیم، سرشار از زندگی و عدالت خواهی و برای باز گرداندن حق زندگی انسانی به زنان و جامعه است. تا همین لحظه این یک دستاورد جهانی برای همه انسانهای آزاداندیش در جهان است.

بخوانید

تشکیل یک زنجیره انسانی در سوئد – عبدالله اسدی

دست بکار شویم و روز شنبه ۲۹ اکتبر بزرگترین تظاهرات را در شهر استکهلم برای بایکوت و سرنگونی جمهوری اسلامی برگذار کنیم.

بخوانید