Daily Archives: نوامبر 1, 2022

اعتراف به شکست کافی نیست، تسلیم شوید! – محسن ابراهیمی

انقلاب "زن، زندگی، آزادی" بساط "عفاف و حجاب" و گشت ارشاد را عملا برچیده است و دارد برای برچیدن بساط کل حکومت اسلامی پیشروی میکند.

بخوانید

توماج باید آزاد شود! – حزب کمونیست کارگری ایران

توماج صالحی خواننده انقلابی را روز ۸ بهمن شبانه دستگیر کردند. توماج با شعرها و آهنگ هایش اعتراض مردم را نمایندگی کرد و به همین دلیل محبوب مردم شد. توماج باید آزاد شود

بخوانید

صدای توماج صالحی و خانواده اش هستیم!-کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

چهارمین روز تحصن را بنام توماج نامگذاری میکنیم و مقابل پارلمان کانادا در شهر آتاوا، از ساعت ۵ تا ۶ توماج صالحی را فریاد میکنیم.

بخوانید