Daily Archives: نوامبر 6, 2022

آیا می توانند میدیای اجتماعی را فیلتر کنند؟ – نوید مینایی

نسلی که به محدوده جغرافیایی و فرهنگی که حاکمان بر او اعمال می کنند گردن نگذاشته و فرهنگ و مطالبه جهانی دارد! نسلی که امروز نیروی محرکه انقلاب ایران است زندگی مدرن و جهانی را دیده و اراده کرده به آن سبک زندگی کند، آقا بالاسر را نمی پذیرد.

بخوانید

این بار اوضاع متفاوت است! – کاظم نیکخواه

این بار اوضاع متفاوت است. مردم زخم و خشم جنایات حکومت در آبان خونین و دیگر جنایاتش را نیز با خود حمل میکنند و عزم کرده اند که این بار کار را تمام کنند. مقام امنیتی هم بهتر است بهمراه روُسایش در فکر سوراخ موشی برای فرار باشد.

بخوانید

۱۵ آبان: اولتیماتوم دانشجویان و استادان به حکومت، اعتراضات گسترده در دانشگاهها و تداوم اعتراضات مردمی در خیابانها- حزب کمونیست کارگری ایران

روز شنبه فراخوان های بسیاری در شهرهای مختلف برای برگزاری تجمعات اعتراضی امروز پانزدهم آبانماه داده شده است و روز پر خروشی را در پیش داریم. در تهران از آغاز صبح در تهران در متروی شیرازی شعار مرگ بر دیکتاتور در خیابان طنین انداز شد.

بخوانید

طنین صدای توماج در میادین شهرهای جهان – تنظیم خبر از تیم ژورنال

آهنگهای بغایت زیبای توماج که انعکاس جامعه ای پر از درد و بی حقوقی و نشان دهنده خشم مردمی جان به لب آمده ولی مصمم و امیدوار برای خاتمه دادن به وضعیت موجود است از بلندگوی میادین بسیاری از شهرها پخش شد

بخوانید