Daily Archives: نوامبر 8, 2022

اجازه ندهیم اعدام کنند! – حمید تقوائی

عده ای از اعضای مجلس آدمکشان اسلامی بیانیه ای صادر کرده اند و طی آن تظاهرکنندگان را "محارب" خوانده اند و از قوه قضائیه خواسته اند که دستگیرشدگان تظاهراتهای اخیر را به اعدام محکوم کند.

بخوانید

ضربه خورده اید، آن هم چه ضربه جانانه ای!- محسن ابراهیمی

به دو جمله از معاون سیاسی "دفتر عقیدتی سیاسی" خامنه ای دقت کنید: "نظام از دست نرفته، اما ضربه خورده‌ایم." این اعترافی آشکار به این حقیقت است که فهمیده اند نظام اسلامیشان در سراشیبی تند سقوط به قعر نابودی قرار گرفته است.

بخوانید

ستونی که فروریخت – اصغر کریمی

حضور یک زن بی حجاب در راهپیمایی روز ۱۳ آبان تهران، بازتاب گسترده ای در میان رسانه‌های اصولگرا داشته است. بسیاری از این رسانه‌ها با انتشار تصاویری از این خانم، نوشته‌اند که دیگر بانوان حاضر در مراسم که همگی محجبه بوده‌اند، رفتار دوستانه‌ای با او داشته و حتی بعضی‌هایشان او را بوسیده‌اند.

بخوانید

دانشگاه انقلابى و جيره خوران وزارت علوم – سینا پدرام

پيام مشترك دانشجويان و دانش آموزان به كارگران، معلمان و پرستاران، دانشگاهها و مدارس، اين سنگرهاى انقلاب زنانه، نشان داد كه حركت متحدانه بهترين ابزار و ابتكار در روند انقلاب مردم ايران است.

بخوانید