Daily Archives: نوامبر 9, 2022

حکومت اسلامی، دشمن کودکان – میلاد رابعی

در پی انتشار گزارش‌های متعدد از برخوردهای خشونت‌آمیز با کودکان و اجبار به مشارکت در برخی برنامه‌های حکومتی، بیش از ۶۲۰ پزشک متخصص حوزه کودکان با امضای بیانیه‌ای خواستار "توقف فوری" این قبیل برخوردها و رفتارها شدند.

بخوانید

انقلاب ایران و برابری از نگاه رسانه های جهان – کیوان جاوید

هدف انقلاب جاری در ایران رهایی زن و برقراری یک جامعه آزاد و برابر است. پیامی که به دنیا مخابره شده است این جنبه از انقلاب ایران را به روشنی نمایان می کند. اینجا برابری یک مفهوم عمیق و کلیدی دارد.

بخوانید

شعار زن، زندگی، آزادی در پارلمان سوئد! – حسن صالحی

آنچه که مسلم است صدای انقلاب ایران جهانی شده است و این انقلاب موضوع تجدید نظر در رابطه با جمهوری اسلامی را روی میز بسیاری از پارلمان های جهان قرار داده است.

بخوانید