Daily Archives: نوامبر 10, 2022

چهلم جمعه خونین: قربانیان جنایات امروز و نویدبخشان رهائی فردا! – حمید تقوائی

خدانور فقط چهره قربانیان زاهدان نیست. بلکه همچنین نوید بخش آینده ای هست که این جوانان در راهش کشته میشوند. آینده ای شاد، پرشور، و انسانی. کلیپ رقص خدانور هم همه جا دست بدست میگردد، قلب همه ما را بدرد می آورد، بر خشم ما می افزاید و در عین حال نشان میدهد که این جوانان برای چه آینده ای دارند مبارزه میکنند.

بخوانید

هر دو از سر برداشته اند!- سینا پدرام

اين عكس عاليست. زمان را در يك لحظه از حركت بازداشته است تا يك جدال، يك روند و يك انقلاب را ثبت كند. نه در سطح بلكه در عمق جامعه.

بخوانید

شاهین انقلاب و فرمانده درمانده ارتش – کیوان جاوید

همین روز که این فرمانده جلاد "ارتش پُر افتخار ایران اسلامی" سخن سرایی کرده و از سر زبونی رجز خواند و معترضین را "مگس" خطاب کرد، در دهها شهر کوچک و بزرگ جنگ و گریز با آدمکشان اسلامی در جریان بود. -خطاب به این آدمکش باید گفت، مترسک سر جالیز فقط کلاغان را می ترساند نه شاهین تیز پرواز را.

بخوانید