Daily Archives: نوامبر 14, 2022

از آبان ۹۸ تا آبان ۱۴۰۱- اصغر کریمی

"آبان ادامه دارد" شعاری است که از آبان ۹۸ سر زبانها افتاد، ترانه برایش ساخته شد و به یک شعار مهم مردم تبدیل شد.

بخوانید

در راه انقلاب یک قدم دیگر به پیش – کیوان جاوید

در این اوضاع سیاسی حساس بیش از ۱۵ هزار نفر از عزیزان ما بازداشت شده اند. در طول دو ماه که از عمر خیزش انقلابی می گذرد مردم نشان داده اند که چه عزمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی دارند.

بخوانید

حمایت جانانه مردم از حسین رونقی و وحشت رژیم – پریسا پوینده

در دفاع از جان حسین روتقی، . در عرض چند ساعت صدها نفر از مردم در اطراف بیمارستان دی جمع شدند و آتش روشن کردند. ماموران سرکوب رژیم با شلیک گاز اشک آور سعی در بهم زدن این تجمع کردند.

بخوانید