خدای رنگین کمانِ کیان- کیوان جاوید

مندرج در ژورنال شماره ۲۷۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

کیان نازنین ما، گل زیبایی که نشکفته پرپر شد، آن خدای تیره و تار و ابری، آن خدای اخمو و انتقام گیر را دیده بود. خدایی که جهنم را آفرید تا زنان بی حجاب را از موهایشان بیاویزد و برای هزاران سال در شعله های آتش بسوزاند. خدایی که خوشبختی و شادی و انسانیت را برنمی تابد و به بشریت هشدارهای جهنمی میدهد. خدایی که بهشت را برای پیامبران و امامان جاکش و فرومایگان مفتخور که در خدمت رنج و عذاب مردم شمشیر می زنند و خون می ریزند و علیه زنان جنایت می آفرینند را ساخته است. این فانتزی دوزخ و بهشت اما در زمین بدست ایادی اش چون خامنه ای ها برپا گشته است و جان مهساها و کیان های ما را گرفته است. خدا، خدای اغنیا  ثروتمندان و سرکوبگران است.

خدای رنگین کمان کیان یک آرزو بود، یک امید زیبا. آرزو و امید به اینکه شادی و خوشبختی، خدای درختکاری و مهربانی با طبیعت. خدای رسیدن به آرزوهای شیرین. خدای عاشق شدن، “مهندس شدن”. خدای سازندگی، خدای دوست داشتن همسایه و همکلاسی. این خدای واقعی دنیای کودکانه کیان و کیان ها است. خدایی که نشسته بر تخت جهنمی اش نیست. تختی که پاسداران زمینی اش خامنه ای ها هستند و جان عزیز کیان مان را گرفتند.

این خدای زندگی با سرنگونی جمهوری اسلامی رخ می نماید و بر تارک تاریکی و تباهی می درخشد. خدای برابری و خوشبختی انسانها. خدای رقص، شادی و ترانه. خدای آزادی. این جهانی است که ما برای آن می جنگیم. جهانی بی هیچ خدایی در ماورای ابرها و خیالها. خدایی که تنها بدست ناخدای آزادی و انسانیت خلق می شود. جای کیان عزیز ما همیشه در قلب های رنج دیده ما خالی خواهد بود.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: کیوان جاوید

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.