Daily Archives: نوامبر 27, 2022

یگان ویژه و بسیجی ها در فاز تنفس مصنوعی – کیوان جاوید

طوفان انقلاب آنچنان سهمگین، زیر و رو کننده و بی وقفه است که خامنه ای و رئیسی جلاد برای حفظ روحیه از دست رفته نیروهای سرکوبگرِ بسیج و یگان ویژه مجبور به مداخله علنی شده اند

بخوانید

توماج صالحی را آزاد میکنیم! – کاظم نیکخواه

جعفری رئیس‌کل دادگستری اصفهان گفته است: "توماج صالحی به افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب به‌صورت گسترده به‌نحوی که موجب خسارات عمده شده است

بخوانید

کارگران دارند به میدان می آیند – شهلا دانشفر

اعتصابات کارگری پر شتاب تر شده و از مراکزی چون نفت و مجتمع های بزرگی چون ذوب آهن اصفهان با چندین هزار کارگر و ماشین سازی ها و بخش های خدماتی جامعه سر بلند میکنند و کارگران در مراکز کارگری مختلف بصورت متناوب وارد اعتصاب میشوند.

بخوانید