Daily Archives: دسامبر 8, 2022

پیام به دانشجویان، دانش آموزان و جوانان – کیان آذر

درود بر شما دختران و پسران جوان و دانشجو و دانش آموز که سنگر مهم انقلاب برای زن زندگی آزادی و انقلاب زنانه هستید و قهرمانانه در مقابل نیروهای سرکوب حکومت ایستادگی کرده و تنور انقلاب را داغ نگهداشته اید.

بخوانید

اعدام محسن شکاری باید جواب محکمی بگیرد! – حسن صالحی

محسن شکاری یکی از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر صبحگاه روز ۱۷ آذر ۱۴۰۱ توسط جلادان حکومت اسلامی اعدام شد.

بخوانید

پرش سه گام انقلاب – حمید تقوایی

سه روز چهاردهم تا شانزدهم آذرماه بی تردید نقطه عطف و نقطه اوج تازه ای در روند انقلاب ما بود. در این سه روز اعتصابات گسترده تر شد.

بخوانید

مجله تایم و زنان “قهرمان سال” – کیوان جاوید

هنوز ابعاد عظیم قهرمانی زنان ایرانی برای دنیا و از جمله برای مجله تایم و همه تحلیلگران و متفکران و مردم جهان ناشناخته مانده است. حتی نور خیره کننده این عظمت در میان مردم ایران و خودِ زنان ایرانی نیز هنوز تماما آشکار نشده است. آنچه می بینیم فقط طلوع رستاخیزی است که با پایان خوش سرنگونی جمهوری اسلامی هیوا می شود.

بخوانید