Daily Archives: دسامبر 18, 2022

دومین تصمیم سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی – کاظم نیکخواه

دو روز پس از اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون حق زن در سازمان ملل که تاکنون در مورد هیچ دولتی سابقه نداشته، مجمع عمومی این سازمان روز ۲۴ آذر قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و ضربه دیگری را به این حکومت وارد آورد.

بخوانید

درگیری تن به تن در زندان مرکزی کرج – نسان نودینیان

روز شنبه ۱۷ دسامبرخبرگزاری هرانا از فضای پرتنش زندان کرج و درگیری مسئولان زندان با زندانیان خبر داد. این درگیری در پی اعتراض زندانیان به انتقال زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم صورت گرفته است.

بخوانید

کفالت سیاسی، اقدامی برای نجات جان انسانها – آذر پویا

خانم یی وان ری نماینده پارلمان آلمان از حزب سوسیال دمکرات از اولین کسانی بود که موضوع کفالت سیاسی برای زندانیان در معرض خطر اعدام در ایران را پیگیری کرده و در این راستا کفالت سیاسی توماج صالحی را بر عهد گرفته است.

بخوانید

اعتصاب آتش نشانان تبریز و شرکت سیمان دهلران – خلاصه اطلاعیه

روز ۲۷ آذر آتش نشانان در تبریز در اعتراض به وضع بد معیشتی، تبعیض ها، خطرات بالای شغلی و نبود هیچگونه ایمنی محیط کار، کمبود نیرو و فشار کار با خواست افزایش حقوقها و در پیگیری دیگر مطالباتشان اعتصاب کرده و مقابل شورای اسلامی شهر تجمع کردند

بخوانید