Daily Archives: ژانویه 21, 2023

روند انقلاب و هیاهوی وکالت – حمید تقوایی

گفتمان و تحرکاتی که بر سر وکیل کردن "شاهزاده" به راه افتاده نه تنها هیچ ربطی به انقلاب زن زندگی آزادی ندارد، بلکه در نقطه مقابل آنست.

بخوانید

تظاهرات زاهدان شعله انقلاب ایران – خلیل کیوان

علیرغم تهدیدها، لشکرکشی ها و ایجاد موانع و برقراری جلو امنیتی مردم زاهدان روز جمعه تظاهرات بزرگی برپا کردند.

بخوانید

اسلام زدایی با انقلاب زن زندگی آزادی – اصغر کریمی

"فرد در اسلام چه راستین و چه غیر آن بى‌حقوق و بى‌حرمت است. زن در اسلام برده است. کودک در اسلام در رده احشام است. عقیده آزاد در اسلام معصیت است و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبینش گناه کبیره است. -(بخشی از نوشته منصور حکمت ۲۴ سال قبل)

بخوانید