فروپاشى اقتصادى و انقلابِ جاری- سینا پدرام

مندرج در ژورنال شماره ۳۲۶ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

در مقابل افزایش روزافزون بهای ارز و سقوط ارزش ريال در هفته های اخیر، سران رژيم به ياوه سرایی و ضد و نقيض گويى ادامه ميدهند. محمد مخبر، معاون اول رئیسی، اعتراف کرد که دولت جمهوری اسلامی نتوانسته در زمینه تامین ارز با قیمت مناسب، مردم و بخش خصوصی را مطمئن سازد و همین امر، عامل گرانی دلار به ویژه در روزهای اخیر شده است. از سوى ديگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ادعا کرد که دولت نقش و سودی در افزایش قیمت ارز نداشته است.

موجد و بانی تدوام بحران اقتصادی و معيشتی کنونی رژيم اسلامى است. به عبارت ديگر خود جمهوری اسلامی صورت مسىًله اصلى است كه بايد پاسخ بگيرد. فساد مالى و ادارى، گرانى و تورم، سقوط ارزش ریال و به تبع آن سقوط معيشت ميليونها انسان به زير خطر فقر، رشد تبعيضات اجتماعى، كمبود امكانات درمانى مناسب، نبود آموزش و پرورش با كيفيت و استانداردهاى جهانى، بحرانِ گاز و سوخت و هزاران مشكلات ريز و درشت كه گريبانگیر ميليونها شهروند شده، نتيجه حكومت ميليادرهای دزدسالار و آيت الله های ميلياردر است.

در مقابلِ این بحران همه جانبه و مزمن، رژيم درهراس از خيزش انقلابى مردم و سرنگونی، مبالغِ هنگفتی را براى ارگانهاى سركوب و تبليغات خرافه و اراجيف مذهبى تخصيص میدهد. رژيم اسلامى رفتنى است. اينرا خود اين حضرات نيز ميدانند. اما این فقط شرطِ لازمِ برونرفت از فلاکت کنونی است اما کافی نیست. فقر و ستم اجتماعى و اقتصادى موجود پاسخ سرمايه دارانه ندارد. پاسخ سرمایه دارانه عینِ سیاست اقتصادی رژيم است که نتيجه ای فرایِ بیحقوقی و فقرِ مزمنی كه زندگى و آينده مردم را تيره و تار كرده ندارد.

باید جامعه را بر اساس منفعت انسانى، منفعت ٩٩ درصديها سازمان داد. گام به گام ميتوان عرصه هاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى را از چرخه غير انسانى سود سرمايه داران خارج كرد و شكوفايى فردى و اجتماعى را در دستور كار حكومت آتى مردم قرار داد. شفافيت و تعميق خواسته هاى مردم بهترين تضمين براى اجرايى كردن اين خواسته هاست. فقط قدرت و اراده مستقيمِ مردمِ متشكل در شوراها و تشكلات توده اى ميتواند از هر خواست برحقى در مقابل دست اندازى سرمايه داران و نمايندگان ريز و درشت آن به اين حقوق پاسدارى كند. اداره شورايى آن شكل حكومتى است كه كنترل و اختيار امور را به شهروندان میسپارد و به هر نوع حكومت مافوق مردمى، چه از جنس پارلمانى اسلامى، چه سلطنتى، پايان مى بخشد.

 

سردبیر این شماره نشریه ژورنال: سیاوش آذری

*سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.