Daily Archives: سپتامبر 18, 2023

تاثیر انقلاب نوین ایران بر افکار جهانی – کیوان جاوید

انقلاب زن زندگی آزادی به شکل باورنکردنی و همه جانبه‌ای افکار و اندیشه جهانیان را در مورد مردم ایران تغییر داده است.

بخوانید

سالروز انقلاب گام بلندی به پیش! – حمید تقوائی

سالروز انقلاب گام بلندی به پیش بود. یک گام بزرگ به پیش برای انقلاب و برای حزب. به گزارش کانال جدید که لحظات اعتراضات را پوشش میداد در بیش از ٢٢ شهر مردم به خیابانها آمدند

بخوانید

انقلاب و شکاف در نیروی سرکوب – اصغر کریمی

یک خاصیت همه انقلابات ایجاد تزلزل و شکاف در نیروی سرکوب است. انقلاب تا همینجا تاثیرات مخربی! بر کل نیروهای رژیم ایجاد کرده است.

بخوانید