خیزش مردمی برای سرنگونی جمهوری اسلامی-۱۴۰۱

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شد- حزب کمونیست کارگری ایران

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شده و شهرها و مناطق و محلات بسیاری را در بر گرفته است. امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است.

بخوانید

تحولی که جهان را خیره کرده است- کیوان جاوید

گستردگی شهرها و جمعیت کثیری که در این تجمعات و راهپیمایی حضور بهم رساندند بازگو کننده یک واقعیت عیان و غیر قابل انکار است و پیام روشنی به جمهوری اسلامی و همه دولتهای جهان دارد. پیام این است که کار جمهوری اسلامی تمام است.

بخوانید

اعتراضات در شهرهای مختلف ایران – تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اعتراضات با قدرت تمان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد. جنبش سرنگونی قوق تر از همیشه به پیش می تازد

بخوانید

اعتصاب کامیون داران

امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است. کارکنان و رانندگان پایانه حمل و نقل شاهپور استارت اعتصاب و پیوستن به خیابان را امروز در اصفهان زدند.

بخوانید

کارگران! معلمان! وقت اعتصاب است!-حزب کمونیست کارگری ایران

خیزش سراسری مردم گسترده تر میشود و هم اکنون در سراسر کردستان اعتصاب عمومی جریان دارد و بیش از ۱۱۰ دانشگاه نیز در اعتصاب بسر میبرند. تقویت خیزش سراسری مردم اکنون با ابزار اعتصاب بسیار امکان پذیر است.

بخوانید

جنایت حکومت اسلامی در زاهدان – حزب کمونیست کارگری ایران

خبرها از زاهدان گویای اینست که روز گذشته ۹ مهر جمهوری اسلامی دست به جنایت بزرگی زد و از زمین و هوا مردم این شهر را مورد حمله قرار داد. در این حمله جنایتکارانه دهها نفربه قتل رسیده و تعداد بیشتری مجروح شده اند.

بخوانید

سرکوبگران آشفته اند – اصغر کریمی

انقلابی عظیم در حال شکل گیری است. تحولات مهم سیاسی سرعت گرفته است. دانشجویان در سراسر کشور دست به اعتصاب و تجمع زده اند و اعتراضات را به بیرون دانشگاه میکشانند. ...

بخوانید

و طومار ۹۰۰ پزشکان اعتراضات در شهرهای مختلف ایران

روز گذشته همچنان شهرهای رشت، قم، کرمان، سنندج، مشهد، یزد، اراک ، آبادان ، اهواز، دزفول، سقز و زاهدان نیز صحنه اعتراضات مردمی به حکومت جمهوری اسلامی بود.

بخوانید

کردستان وارد اعتصاب شد-حزب کمونیست کارگری ایران

امروز شنبه ۹ مهرماه بار دیگر مردم شهرهای سراسر کردستان دست به اعتصاب عمومی و یکپارچه زدند

بخوانید

فدای یک تار موی تو- کیوان جاوید

یک جمله معنا دار در مدیای اجتماعی دست به دست می شود: دمِت گرم خیلی مردی. روی مرد خط خورده و آمده است خیلی زنی: کلمه قصاری که برای لحظه ای لبخند بر لبها می آورد و باعث می شود آدم به احترام در مقابل زنان در ایران که علیه یک حکومت تا دندان مسلح، قاتل و ضد بشری قیام کرده اند، "کلاه از سر بردارد".

بخوانید