سیاوش مدرسی

جانباختن بکتاش آبتین – سیاوش مدرسی

مندرج در ژورنال شماره ۲ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه) کانون نویسندگان ایران خبر جانباختن بکتاش آبتین، این نویسنده آزادیخواه را بدست «حکومت آزادی‌ستیز» به اطلاع عموم رساند. ۴۲ سال است که رژیم سفاک اسلامی در ایران و منطقه میکشد، اعدام میکند، میدزدد و چپاول میکند تا بقا و موجودیت ضد بشریش را  تضمین کند. بکتاش آبتین (۱۴۰۰- ۱۳۵۳)  “بجرم” انسانیت، بجرم شاعر و  فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران بودن …

بخوانید