شهلا دانشفر

کارگران دارند به میدان می آیند – شهلا دانشفر

اعتصابات کارگری پر شتاب تر شده و از مراکزی چون نفت و مجتمع های بزرگی چون ذوب آهن اصفهان با چندین هزار کارگر و ماشین سازی ها و بخش های خدماتی جامعه سر بلند میکنند و کارگران در مراکز کارگری مختلف بصورت متناوب وارد اعتصاب میشوند.

بخوانید

جنبش کارگری و انقلاب – شهلا دانشفر

اگر به سیر پر شتاب انقلاب نگاهی بیندازیم کارگران دارند به میدان می آیند. حتی ممکن است روند اوضاع به گونه ای پیش رود که کارگر با اعتصاباتش و با مارش عظیم و قدرتمندش مستقیم به خیابان وصل شود و شعار مرگ بردیکتاتو را سر دهد.

بخوانید

زنان سرشناس جهان علیه جمهوری اسلامی – شهلا دانشفر

گروهی از زنان سرشناس جهانی در کارزاری علیه نقض حقوق زنان در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. این نامه در شماره روز یکشنبه هشتم آبانماه روزنامه "نیویورک ‌تایمز" بازتاب یافته است.

بخوانید

فراخوان من اعتصاب سراسری است!- شهلا دانشفر

در حالیکه اعتراضات خیابانی دامنه اش گسترده تر شده و محلات بیشتری از شهرها را در بر میگیرد، شعار دادنهای شبانه و فریاد مرگ بر دیکتاتور فضای شهرها را گرفته است، اعتصابات سراسری یک حلقه مکمل این اعتراضات است.

بخوانید

احضار پروین محمدی، بلبشو در دستگاه سرکوب – شهلا دانشفر

روز ۲۱ شهریور پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از احضارهای مکرر برای اجرای حکمش به شعبه اجرای احکام اوین مراجعه کرد. در آنجا اعلام شد که چون حکمش غیابی بوده باید برای ابلاغ حضوری آن روز ۲۴ شهریور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند.

بخوانید

بیانیه ۳۷ نهاد علیه اعدام – شهلا دانشفر

روز ۱۹ شهریور ۳۷ نهاد و تشکل کارگری ، بازنشستگان و سایر گروههای مردمی طی بیانیه ای اعدام ها در ایران را محکوم و از تجمعات اعتراضی خانواده ها علیه اعدام اعلام حمایت کردند.

بخوانید

عبور جامعه از طرح “صیانت از تشکلها” – شهلا دانشفر

احمد حیدری وزیر کشور در مورد طرح "صیانت از تشکلها" داشت. شرط تأیید صلاحیت تشکلها توسط سپاه پاسداران موضوع بحث آفرین این طرح و این گفتگو بود. حیدری این را "ساماندهی تشکلها" و جلوگیری از پراکندگی خواند و از آن دفاع کرد.

بخوانید

بازداشت شدگان کارکنان رسمی نفت آزاد شدند – شهلا دانشفر

روز ۱۲ شهریور گروهی از کارکنان رسمی نفت، که برای پیگیری مطالباتشان به تهران آمده و قصد تجمع در مقابل وزارت نفت را داشتند، با مقابله نیروی انتظامی روبرو و حدود هفتاد نفرشان بازداشت شدند.

بخوانید