مردم و جمهوری اسلامی

تروریسم جمهوری اسلامی و جمشید شارمهد- سیما بهاری

خطر اعدام بالای سر جمشید شارمهد میچرخد. دلیل ساده است چرا که حکومت اسلامی با یک جمعیت اجاره ای به نام شاهد قصد دارد با تهدید به اعدام این زندانی سیاسی ربوده شده از کشور ثالث دست به چنین نمایش تهوع آوری بزند.

بخوانید

بی‌حجابی خاکریز اول را فتح کرده است – اصغر کریمی

این روزها یک لشگر از مقامات و ارگانها، هجمه جدیدی را علیه زنان شروع کرده‌اند. اما اگر قرار بود این تهدیدات و این تبلیغات شنیع اسلامی علیه زنان موثر واقع شود این ۴۳ سال موثر واقع شده بود.

بخوانید

حجاب بی حجاب – عطیه نیک نفس

همزمان با بیانیه فعالان حقوق زنان علیه حجاب اجباری و فعالیت کارزاری در این خصوص، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مخالفت با حجاب را به "جریانات سازمان یافته دشمنان برای ترویج بی‌عفتی در جامعه" نسبت داد و از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست که با این مساله مقابله کنند.

بخوانید

آخوند شجاع یا شجاعت زنان؟ – یاشار سهندی

امام جمعه ساوجبلاغ: نمیشود بخشی از جامعه را به خاطر پوشش‌ از حقوق شهروندی محروم کرد. به روایت خود ایشان "گارد اجتماعی" محکمی در برابر حکومت وجود دارد که در "زمانی که بنا دارند با یک فرد بد حجاب برخوردی صورت گیرد، مردم شعار می‌دهند ولش کن." به نظر میرسد این آخوند، عاقلِ نظام است. وی مشاهده کرده زن ستیزی حکومت به جایی نرسیده و گارد اجتماعی علیه حکومت روز بروز محکمتر میشود.

بخوانید