مهین علیپور

زندگی ممنوع – مهین علیپور

این اولین بار نیست که مردم بخصوص زنان برای ابراز شادی و امیال طبیعی خود به کوهستانها و قبرستانها پناه میبرند تا از شر پاسداران جهل و سرکوب در امان باشند. جمهوری اسلامی در ایران همواره با تمامی قوا و بطور سیستماتیک از جهل ، عزا و غم ، خرافات و رسوم غیر انسانی برای عقبگرد جامعه به قرون وسطی ، پاسداری کرده است.

بخوانید

هفت دانه سین بجای هفت سین – مهین علیپور

اکبر یاوری، عضو هیات مدیره اتحادیه بارفروشان، در مصاحبه با تجارت ‌نیوز در شرح رکود بازار میوه گفته: میوه گران است و قدرت خرید مردم ضعیف شده و مجبورند میوه را دانه ‌ای بخرند

بخوانید