کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

نشست و ملاقات اضطراری با وزیر امور خارجه هلند- اطلاعیه

در نشست و ملاقات با وزیر امور خارجه هلند -در این نشست خواست اعلام حمایت دولت هلند از اعتراضات مردم در ایران بطور عمومی تر و وسیعتر، تحریمهای بیشتر، توقف اعدامها، کفالت سیاسی جهت نجات جان بازداشت شدگان و محاکمه سران جمهوری اسلامی از سئوالات مطرح شده بود.

بخوانید

صدای توماج صالحی و خانواده اش هستیم!-کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

چهارمین روز تحصن را بنام توماج نامگذاری میکنیم و مقابل پارلمان کانادا در شهر آتاوا، از ساعت ۵ تا ۶ توماج صالحی را فریاد میکنیم.

بخوانید