۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

خلیج، فارس است یا عربی؟ – نوید مینایی

نکته در اینجاست که حکومتی که برای روز ملیِ! خلیج فارس جشن می گیرد، حقوق زنان و معلمان و کارگران را در سرزمین های شمالی همین خلیج پایمال کرده و فقر عمیق و گسترده ای را بر آنان اعمال کرده است.

بخوانید

کولبران و نان خونین! – نسان نودینیان

. سن کولبری به زیر ۱۵ سال رسیده است. زنان بر اثر بیکاری و فقر به صفوف کولبران اضافه شده اند. در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ کولبر کشته و بیش از ۱۵۰ نفر هم معلول و زخمی شدند.

بخوانید

فقر زدایی به سبک جمهوری اسلامی – حسن صالحی

وزیر کار جمهوری اسلامی گفته است: "می‌توانیم فقر را تا آخر امسال به طور کامل حذف کنیم". آدم نمی داند به این حرف بخندد و یا هر چه خشم و نفرت دارد نثار شیادان حاکم بر ایران کند؟

بخوانید

افتضاح پرستویی: آبان در تعقیب جمهوری اسلامی! – مصطفی صابر

مقابل این سوال ایرانیان معترض قرار گرفت که چرا امثال شما از این همه جنایات جمهوری اسلامی در آبان خونین چیزی نمی گویید؟ چرا با قاسم سلیمانی قاتل کودکان سوری عکس گرفته ای؟

بخوانید