۱۵ مرداد ۱۴۰۱

رضا پهلوی و “آزادیهای سیاسی” در دوران پدرش – کاظم نیکخواه

رضا پهلوی روز ۱۴ مرداد، در بیانیه ای به مناسبت سالروز مشروطیت گفت: "دقیقا زمانی که خواست مهم مشروطیت، یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی در ایران می‌توانست محقق شود، انقلاب واپس‌گرایانه ۵۷ علیه ارزش‌های تجددخواهانه مشروطه رخ داد".

بخوانید