۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

روزنامه جمهوری اسلامی و اعلام خطر جدی! – نسان نودینیان

نان موضوعی سیاسی در تاریخ است، چیزی پیوند خورده با انقلاب ، که دروازه های اعتراض توده ای را بر روی گرسنگان می گشاید. ورودی است به طغیان. شروع بزرگترین اعتراض در کف خیابان است برای متحد شدن توده های مردم و پایان گرسنگی.

بخوانید

از زندان تا خیابان برای نجات احمدرضا جلالی – حسن صالحی

او نوشته است: "این روزها احمدرضا جلالی یکی از بی‌پناه ‌ترین انسان‌ها روی زمین است. نگذارید جلالی را اعدام کنند. نه، اصلاح می‌کنم: نگذارید جلالی را ۱۰۰ بار اعدام کنند!"

بخوانید

فقر فزاینده و وحشت رژیم – میلاد رابعی

اول بیرون افتادن اقتصاد ایران از حوزه صدور سرمایه، که باعث شد شعار استقلال اقتصادی به انزوای اقتصادی ختم شود و دوم: دزدی و رانت و رشوه ‌خواری سران حکومت که هر روز ابعاد تازه‌ای از آن کشف می‌شود. روشن است که این دو مورد، مادامی که حکومت اسلامی بر سر کار است، با تغییر افراد و سیاستهای اقتصادی قابل حل نیست.

بخوانید

بی شرمها در انتهای مسیر – یاشار سهندی

ابراهیم رئيسی :"حمایت از منافع و معیشت مردم خط قرمز دولت است." محمدهادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد دولت رئیسی: "با تخصیص یارانه به نانواها انشاءالله کاری می‌کنیم مردم نان را ارزانتر از پارسال بخرند." باز هم رئیسی: "تلاش می‌کنیم مردم مزه شیرین عدالت را بچشند."

بخوانید