۲۰ شهریور ۱۴۰۱

بیانیه ۳۷ نهاد علیه اعدام – شهلا دانشفر

روز ۱۹ شهریور ۳۷ نهاد و تشکل کارگری ، بازنشستگان و سایر گروههای مردمی طی بیانیه ای اعدام ها در ایران را محکوم و از تجمعات اعتراضی خانواده ها علیه اعدام اعلام حمایت کردند.

بخوانید

معاون رئیسی و تشویق به خودکشی – آذر پویا

خبر جان باختن شلیر رسولی زن جوانی که برای جلوگیری از تجاوز، از طبقه دوم ساختمان خود را به بیرون پرتاب کرد به خبری مهم در رسانه های اجتماعی تبدیل شد. فعالین حقوق زنان و تمام مردم آزادیخواهی که از این خبردلشان بدرد آمد، به عناوین مختلف عکس العمل نشان دادند.

بخوانید

رئیسی را راه ندهید! – کاظم نیکخواه

۵۲ نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا خواستند از ورود ابراهیم رئیسی، به آمریکا برای حضور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ممانعت به عمل آید

بخوانید