۲۳ شهریور ۱۴۰۱

خانواده افکاری شایسته بیشترین حمایتها! – پریسا پوینده

تعدادی از اعضای خانواده نوید افکاری، الهام افکاری، حبیب افکاری و همسرش دیروز در مسیر رفتن بر سر مزار نوید بمناسبت دومین سالگرد جانباختنش بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شدند. نوید افکاری بجرم شرکت در اعتراضات ۹۷ دستگیر و به اتهام محاربه در سال ۹۹ اعدام شد.

بخوانید

دوچرخه سواری زنان و مردان نامحرم – ژینو ابراهیمی

امام جمعه موقت اصفهان محمد تقی رهبر گفته: "اگر شئونات اسلامی را رعایت کنند دوچرخه سواری زنان مشکلی نیست. به طوری که مردان نامحرم را تحریک نکنند، اما اگر مثل چند سال پیش زنان با اندام و موهای معلوم به جلب نظر مردان بپردازند درست نیست سوار دوچرخه شوند."

بخوانید

احضار پروین محمدی، بلبشو در دستگاه سرکوب – شهلا دانشفر

روز ۲۱ شهریور پروین محمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از احضارهای مکرر برای اجرای حکمش به شعبه اجرای احکام اوین مراجعه کرد. در آنجا اعلام شد که چون حکمش غیابی بوده باید برای ابلاغ حضوری آن روز ۲۴ شهریور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند.

بخوانید