۲۵ آبان ۱۴۰۱

انقلاب در فاز اعتصابات و قیامهای شهری! – حمید تقوایی

در بیش از ٦٠ شهر، ما مردم در ابعاد گسترده صدها نفره و هزاران نفره به خیابانها آمدیم و به این ترتیب تظاهراتها و اعتراضات شهری به شکل قدرتمندتری ادامه پیدا کرد.

بخوانید

انقلاب “زن، زندگی، آزادی” همچنان پیشروی میکند! – محسن ابراهیمی

همه شواهد نشان میدهند که انقلاب ۱۴۰۱ با شعار مرکزی "زن، زندگی، آزادی" قصد بازایستادن ندارد. انقلاب علیرغم کشته شدن قریب ۳۵۰ نفر و زخمی شدن تعداد زیاد و دستگیری بالای ۱۵۰۰۰ نفر، انقلاب دو ماه کامل دوام آورده است.

بخوانید

مکالمه با دو زن انقلابی – کیوان جاوید

بی حجاب کامل وارد بانک شدم. با شلوار جین و بلوز کوتاه. انگار در اروپا باشی. صندوق دار حاج واج نگاهم می کرد. گفت باید رئیس بانک به این مشکل رسیدگی کند و من راهی اتاق رئیس بانک شدم. در حین رسیدگی گفت اگر ممکن است حجابتان را رعایت کنید.

بخوانید

۲۵ آبان دومین روز گرامیداشت آبان ۹۸ – حزب کمونیست کارگری ایران

روز ۲۵ آبان مردم با اعتصابات عمومی برای دومین روز، سالگرد آبان خونین را گرامی داشتند.

بخوانید