۲۶ آذر ۱۴۰۰

کفالت سیاسی یک اقدام مهم – حسن صالحی

شماری از سیاستمداران و نمایندگان پارلمان ها در کشورهایی اروپایی کفالت سیاسی عده ای از معترضینی که در معرض خطر اعدام در ایران قرار دارند را بر عهده گرفته اند.

بخوانید

سونیای قهرمان – سیما بهاری

در شامگاه بیست و چهارم آذر سونیا شریفی، دختر ۱۷سالۀ اهل آبدانان در استان ایلام که یک ماه پیش به دست ماموران حکومتی بازداشت شده بود، پس از آزادی در خیابان مورد استقبال جمع بی شماری از مردم قرار گرفت.

بخوانید

گلوله‌های ساچمه‌ای در بدن کودکان – اصغر کریمی

به سر و بدن امیرحسین رحیمی ۱۵ ساله با گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند. دو ماه او را در حالیکه گلوله‌‌ها در بدن او بود در زندان نگهداشتند

بخوانید

انقلاب و “خودى هاى سابق” – سینا پدرام

به گزارش بى بى سى، "آقای محقق داماد از روحانیون شاخص حوزه علمیه" در نامه‌ای خطاب به قضات دستگاه قضایی نوشته: خطا و تساهل در ریختن خون مردم در "حافظه تاریخ فراموش نخواهد شد". همچنين

بخوانید