۲۸ فروردین ۱۴۰۱

محیط زیست زخم خورده ایران آب ندارد! – نوید مینایی

طبق تحقیقات دانشگاه اشتوتگارت که حاصل آنالیز اطلاعات ماهواره GRACE در طول ۱۷ سال بوده، ایران طی این دوره ۲۱۱ میلیارد متر مکعب آب از دست داده است، با اینکه میزان بارش طی همین مدت سیر صعودی داشته است! این عملا محیط زیست ایران را به زانو درآورده و آنرا به سرعت غیر قابل زیست می کند!

بخوانید

بازنشستگان خطاب به مفت خوران – سوسن صابری

با هر معیارِ انسانی که بنگیریم، بازنشسته یعنی کسی که باید بعد از عمری تلاش کردن و رنج کشیدن، دوره بعدی ادامه زندگی اش را در آرامش بیشتر و بی دغدغه طی کند، با نوه هایش خوش بگذراند و از ثمره یک عمر زحمتش لذت ببرد.

بخوانید