۲۹ آبان ۱۴۰۱

تهاجم هوایی و زمینی نیروهای درمانده رژیم اسلامی به مردم مهاباد- کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

انقلاب باشکوه مردم ایران وارد سومین ماه خود شده است. از روز شنبه ۲۸ آبان نیروهای درمانده و شکست خورده اسلامی در مهاباد اقدام به لشکر کشی کرده و تلاش کردند شهر را میلیتاریزه کنند

بخوانید

خودفریبی خامنه ای در پرتگاه سقوط!-محسن ابراهیمی

همه دیکتاتور ها در اوج توهمشان ساقط میشوند. همه دیکتاتورها در مقطع سرنگونی هذیان میگویند. یک نشانه پیشروی هر انقلابی علیه دیکتاتورها همین توهمات و هذیان گوییها است.

بخوانید

من هم ایرانی هستم! – آذر پویا

همیشه از جواب دادن صریح به سوال " از کجا آمده ای" که سوالی کاملا رایج در کشورهای اروپائی است مخصوصا اگر شکل و شمایلت هم با مردم آن کشور فرق داشته باشد، سعی کرده ام طفره بروم.

بخوانید