۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

احمد خاتمی و عبور از خط قرمز خدا – جليل جليلى

خط قرمز هاى حكومت اسلامى يكى پس از ديگرى در حال بى اعتبار شدن است. حجاب اسلامى ديگر خط قرمز نيست چرا كه بخش وسیعی از زنان در ايران، حجاب اجبارى را عملا ملغى كرده اند و حكومت اسلامى در برابر این اراده زنان درمانده شده است.

بخوانید

سرعت اینترنت و کُندی حکومت – میلاد رابعی

جایگاه این طرح در جبهه‌ای از مبارزه میان مردم و حکومت است. حکومتی که با تلاش برای تصویب این طرح و موضوع اینترنت ملی و غیره در حقیقت سعی در صیانت از موجودیت و مقدسات خود در فضای مجازی را دارد.

بخوانید