۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

ترس حکومتیان از روز کارگر – یاشار سهندی

امسال خطر "انفجار" میان کارگران بیش از هر سالی حکومت اسلامی را تهدید می کند. انبوه اعتراضات پراکنده نقطه اتصالی میخواهد که این اعتراضات را به هم وصل کند. خطری که حکومت احساس می کند این است که روز کارگر می تواند این نقطه اتصال را فراهم کند.

بخوانید

جمهوری اسلامی فرزند کُشی – هرمز رها

اینجا باید به آسیب های اجتماعی ناشی از طلاق و اعتیاد والدین این کودک تاکید داشته باشیم. در جوامع مدرن و انسانی، زنانی که خواهان جدا شدن و طلاق می باشند مورد حمایت قوانین اجتماعی قرار می گیرند. همینطور در جوامع مدرن، حقوق کودک یکی از اولویت های دولت ها است و دولت در شرایط طلاق و جدایی پدر و مادر، مسئول اداره زندگی و آینده کودکان است.

بخوانید

شورای عالی امنیت ملی و مرخصی زندانیان سیاسی – شیوا محبوبی

چنین مصوبه ای دست وزارت اطلاعات را برای شکنجه زندانیان و خانواده هایشان باز می گذارد. در عین حال و در جواب به فشارهای بین المللی، رژیم ادعا می کند که اینها زندانی سیاسی نیستند؛ جرایم امنیتی داشته و "ضابطان قضایی" علیه آنها رای صادر می کنند. خوشبختانه افکار عمومی دنیا چنین ادعاهایی را نه تنها نمی پذیرند بلکه آنها را محکوم هم می کنند.

بخوانید

قایق فساد به گل نشسته است – عبدل گلپریان

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس حکومت اسلامی، در اولین اظهارنظر خود پس از افشاگری‌ها درباره سفر خانواده‌اش به ترکیه گفت: "دولت و مجلس در یک قایق نشسته اند و هر موفقیت و شکستی به پای هر دو نوشته می‌شود."

بخوانید

روز کارگر و تقلاهای رژیم اسلامی – نسان نودینیان

در آستانه روز کارگر دار و دسته های خانه کارگر و سایتهای حکومتی دُز مجیزگویی از کارگر را صد چندان میکنند. محجوب میگوید روز کارگر یک جنبش اعتراضی است و حقوق کارگر باید ترمیم شود، از حق تشکل و بیمه بیکاری هم صحبت میکنند.

بخوانید