۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

جنگ اوکراین بی تقصیر است! نه به حکومت فقر! رضا مرادی

این ادعا ها و توجیهات تنها کاربردشان چند روز تبلیغات مدیای حکومت است؛ برای سایبری های حکومت که در جواب مردم معترض در تویتر و اینستگرام حرفی برای گفتن داشته باشند

بخوانید

سرکوب اقلیت های مذهبی و لامذهب ها- مینا احدی

واقعیت اینست که در ایران و در افغانستان و در همه کشورهای اسلام زده، مشتی تروریست اسلامی حاکمیت می کنند که هیچ درجه ای از آزادی بیان و تشکل و تجمع و ابراز عقیده را بر نمی تابند ، سرکوب سیستماتیک افراد منتسب به اقلیت های مذهبی جزیی از دستگاه سرکوب آنها است.

بخوانید