featured

اسب شل و سفر پوتین و اردغان به تهران – کیوان جاوید

۲۸ تیر ماه – ۱۹ ژوئیه، پوتین و اردوغان وارد تهران شدند. برنامه رسمی این سفر شرکت در مذاکرات “روند آستانه” مربوط به سوریه است.این دو در بدو امر با خامنه ای و رئیسی دیدار کردند. ابعاد گفتگوها اما فراتر از سوریه خواهد بود.

بخوانید

متحدانه علیه دستگیری ها بایستیم – حسن صالحی

در خبرها آمده است: جعفر پناهی برای تحمل شش سال حبس به زندان اوین معرفی شده است. جعفر پناهی به همراه گروهی دیگر از سینماگران بمنظور پیگیری بازداشت محمد رسول اف و مصطفی آل احمد به دادسرای اوین مراجعه کرده بود که در تاریخ ۲۰ تیر بازداشت شد.

بخوانید

موسم رنگین کمان ها! – مصطفی صابر

جنبش اعتراضی رنگین کمانی های ایران بر علیه جمهوری اسلامی طی یک دهه گذشته پیشرفتهای محسوسی داشته و بیش از پیش در سپهر سیاسی ایران مطرح شده است. سازمان جوانان کمونیست در کنار حزب کمونیست کارگری اولین، و تا آنجا که من میدانم متاسفانه تنها، سازمان های سیاسی ایرانی هستند که صریح و آشکار و رسمی از رفع تبعیض بی چون و چرا از همه گرایشات جنسیتی تحت جمهوری اسلامی سخن گفته اند و عملا برای تحقق آن مبارزه میکنند.

بخوانید

تحویل دادن تروریستها به حکومت اسلامی ممنوع ! – مینا احدی

چهارشنبه ٢٠ ماه ژوئیه- ۲۹ تیر، در پارلمان بلژیک، در مورد معاهده ای تصمیم گیری میشود، که هدفش سازش با حکومت اسلامی ایران برای تحویل دادن تروریستها و از جمله اسداله اسدی به این حکومت است.

بخوانید

رژیم اسلامی بازدارنده علم و تکنولوژی – میلاد رابعی

رئیس جهاد دانشگاهی روز دوشنبه ۲۷ تیر هشدار داد که به ‌دلیل تولید فناوری ‌هایی که در ایران مشتری ندارد، روند مهاجرت نخبگان دانشگاهی به مهاجرت شرکتهای دانش بنیان هم رسیده است.

بخوانید