Tag Archives: جامعه ایران و معیار سعادت

جامعه ایران و معیار سعادت – کیوان جاوید

در گزارش «سعادت جهانی ۲۰۲۲»، ایران در میان ۱۴۸ کشور در رتبه ۱۱۰ قرار دارد. وضعیت کشورهایی چون افغانستان؛ لبنان؛ یمن و سوریه وخیم تر از ایران گزارش شده است. فنلاند در صدر این جدول قرار دارد.

بخوانید