Tag Archives: دولت بریتانیا در ازای آزادی نازنین ۴۰۰ میلیون پوند

نازنین زاغری: گروگان دو دولت – ناصر اصغری

نازنین زاغری، که ۶ سال بقول خودش "گروگانی در دست دو دولت" (جمهوری اسلامی و بریتانیا) بود، در یک نشست مطبوعاتی در پارلمان اروپا گفته است که شکنجه‌گران جمهوری اسلامی، علاوه بر "رفتارهای بیرحمانه" علیه او، همان هفته‌های اول به وی گفتند که تا بدهی‌ها پرداخت نشود از آزادی خبری نیست.

بخوانید