Tag Archives: دولت جدید چپگرای شیلی

دولت جدید چپگرای شیلی:‌ با ترکیبی شاداب و بی سابقه – کاظم نیکخواه

ترکیب کابینه جدید شیلی به لحاظ گرایشهای سیاسی و جنسیت و خاستگاه در جهان بی سابقه است و خیلی ها را انگشت به دهان کرده است. اکثریت وزرا زن هستند. وزارت دفاع به نوه سالوادور آلنده رئیس جمهور سوسیالیست سابق شیلی سپرده شده که در ۱۹۷۳ با کودتای ژنرال منفور پینوشه سرنگون شد و به قتل رسید.

بخوانید